Martin Valenta

Martin Valenta

Martin Valenta (*1980) je historik; specializuje se na středoevropské dějiny 20. století, fenomén nových sociálních hnutí, didaktiku dějin a projektový management. Je autorem několika monografií a řady odborných studií. Působí v Ústavu pro studium totalitních režimů a jako vysokoškolský pedagog.