Miloslav Uličný

Miloslav Uličný

Miloslav Uličný (nar. 1942) přeložil více než 30 knih ze španělštiny (kromě poezie a dramat též dvě knížky povídek a dva sborníky esejů), jednu knihu z angličtiny a tři z katalánštiny, a dále dialogy pro titulkování a dabing více než 300 španělských, italských, katalánských a brazilských filmů a 12 televizních inscenací italských oper. V letech 1993 - 2012 pracoval jako pedagog v Ústavu translatologie FF Univerzity Karlovy (docent, PhDr.). Je členem Obce překladatelů (v letech 1991-93 byl jejím místopředsedou), Obce spisovatelů, PEN Klubu i DILIA (v druhé polovině devadesátých let byl členem jejího Výboru) a čestným členem Jednoty tlumočníků a překladatelů. Obdržel několik ocenění Obce překladatelů (mj. r. 2004 Krameriův vinš), r. 1991 mu byla v Madridu udělena Medaile za šíření poezie španělského jazyka a r. 2015 mu španělský král udělil Řád za občanské zásluhy s hodností komtura.
Vlastní básnickou tvorbu shrnul do sbírek První brázda (1977), Druhý pokus (1981), Třetí možnost (1990), Nervy v kýblu (1990), Čtvrtá třetina (1991), Nultá série (1992), Achillova pátá (1995) a Šesté prokázání (2008), většinou vydaných v nakladatelství Nová vlna. Povídky píše již více než padesát let; dosud jich několik publikoval v časopise Jednoty tlumočníků a překladatelů ToP JTP a v Almanachu Obce spisovatelů, jakož i v rozhlase.