Marek Tichý

Marek Tichý

Ing. arch. Marek Tichý (*1971) Architekt a vysokoškolský pedagog, působí jako odborný asistent na Fakultě architektury ČVUT Praha, v roce 2002 založil a dodnes vede vlastní architektonickou kancelář TaK, která se dlouhodobě věnuje kontextu současné a historické architektury. Hledání autentického architektonického výrazu, rovnováhy mezi památkovou ochranou, požadavkem na soudobou a funkční stavu prezentuje nejen na vlastní tvorbě, ale i na profilových výstavách, přednáškách a publikacích.