Marek Tichý

Marek Tichý

Doc. Ing. arch. Marek Tichý, architekt a vysokoškolský pedagog, působí na Fakultě architektury ČVUT Praha, v roce 2002 založil a dodnes vede vlastní architektonickou kancelář TaK, která se dlouhodobě věnuje kontextu současné a historické architektury. V jeho portfoliu je několik stovek projektů, které jsou v řadě ohledů průlomové v metodách obnovy, prolínání forem historických i vlastních a interdisciplinárním pojetím práce. Hledání autentického architektonického výrazu, rovnováhy mezi památkovou ochranou a požadavky na soudobou a funkční stavbu prezentuje nejen na vlastní tvorbě, ale i na profilových výstavách, přednáškách a v publikacích.