Daniel Soukup

Daniel Soukup

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., (1976) vystudoval anglistiku, germanistiku a českou literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze. Řadu let vyučoval na Literární akademii Josefa Škvoreckého a působil i ve vedení školy. Nyní vede Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů na Filozofické fakultě UK. Vydal řadu překladů, básní a literárněvědných studií, věnuje se i kulturní a politické publicistice.

Knihy překladatele