Sogjal-rinpočhe

Sogjal-rinpočhe

Sogjal Rinpočhe se narodil v Tibetu a byl vychováván jedním z nejctěnějších duchovních mistrů tohoto století, Džamjang Khjence Čhökji Lodröm. Když Čína obsadila Tibet, odešel do exilu se svým učitelem, který v roce 1959 zemřel v himálajském Sikkimu. Po skončení vysokoškolských studií v Dillí a v Cambridgi působil jako překladatel a asistent několika předních tibetských mistrů a v roce 1974 začal učit na Západě. Rinpočhe považuje za svůj životní úkol nabídnout lidem výcvik ve vizi představené v Tibetské knize o životě a smrti, a přenést tak Buddhovu moudrost na Západ. Těm, kteří tento výcvik následují, umožňuje porozumět buddhistickým učením, ztělesnit je a začlenit je do běžného života. Rinpočheho renomé jako autority v učení spojeném s Tibetskou knihou o životě a smrti a jeho dialog s předními osobnostmi z oboru psychologie, přírodních věd a lékařství z něho dělají vyhledávaného řečníka na mezinárodních konferencích a přednáškách. Hojně cestuje, vyučuje v Severní Americe, Evropě, Austrálii a Asii a je zakladatelem a duchovním vůdcem Rigpy, sítě buddhistických center a skupin po celém světě.