Renáta Sobolevičová

Renáta Sobolevičová

Renáta Sobolevičová (* 1987) je překladatelka z angličtiny, francouzštiny, španělštiny a katalánštiny a redaktorka a korektorka češtiny. Profesně cílí primárně na zahraniční trh, kde se zaměřuje na marketing a transkreaci. Je absolventkou Ústavu translatologie FF UK a jakožto vnučka akademického malíře Vladimíra Soboleviče je autorkou četných překladů katalogů výstav, monografií výtvarníků a populárně naučných publikací o výtvarném umění, designu a architektuře pro renomovaná česká nakladatelství a přední umělecké instituce. Do češtiny taktéž převedla beletristická díla několika oceňovaných současných španělsky píšících autorů. Žije střídavě v Praze a v Mexiku.