Tobiáš Smolík

Tobiáš Smolík

Bc. et Bc. Tobiáš Smolík je studentem hebraistiky, etnologie a sociálních dějin. Zaměřuje se na popularizaci židovské historie. Spolupracuje na naučných programech s židovskou čtvrtí v Třebíči a je kapelníkem klezmerové kapely.