Mary Shelleyová

Mary Shelleyová

Mary Wollstonecraft Shelleyová (1797–1851) byla nejvýznamnější autorkou tzv. druhé generace romantických básníků. V roce 1814 se seznámila s básníkem P. B. Shelleym, kterého si později vzala. Po jeho tragické smrti v roce 1822 se dlouhodobě snažila propagovat jeho dílo. Vedle toho však sama psala. Román Frankenstein se stal klasickým dílem literatury. Až do konce 20. století byl zbytek tvorby Mary Shelleyové relativně málo znám, v posledních desetiletích kritika znovu objevuje díla jako Mathilda (1819), Valperga (1823), Perkin Warbeck (1830) nebo Poslední člověk (1826).

Knihy autora