James Shapiro

James Shapiro

James Shapiro (* 1955) je světově uznávaný americký akademik a autor, kterému se zcela výjimečným způsobem daří spojovat odbornou erudici s poutavým stylem přístupným širší čtenářské veřejnosti. Narodil se a vystudoval v New Yorku, kde také od roku 1985 působí jako profesor anglické a srovnávací literatury na Columbia University. Zabývá se literaturou v období raného novověku, zejména pak alžbětinskou dobou a dílem Williama Shakespeara. Mezi jeho publikace patří např. Rival Playwrights: Marlowe, Jonson, Shakespeare (Dramatici rivalové: Marlowe, Jonson, Shakespeare, 1991), Shakespeare and the Jews (Shakespeare a židé, 1996), 1599: Rok v životě Williama Shakespeara (1599: A Year in the Life of William Shakespeare, 2005) nebo The Year of Lear: Shakespeare in 1606 (Rok Leara: Shakespeare v r. 1606, 2015). Je členem představenstva britské Královské shakespearovské společnosti (Royal Shakespeare Company) i americké Folger Shakespeare Library.