Radomíra Sedláková

Radomíra Sedláková

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. dnes pracuje v Národní galerii v Praze, v níž založila sbírku architektury. Byla kurátorkou Galerie Jaroslava Fragnera, přednášela dějiny architektury na Fakultě umění a architektury v Liberci, následně v Bratislavě a od roku 2005 na Stavební fakultě ČVUT. Věnuje se také popularizaci architektury, na toto téma vydala několik knih.