August Sedláček

August Sedláček

Český historik, genealog, sfragistik a heraldik. Krátce po narození se jeho rodina přestěhovala do Počátek, kam byl jeho otec přeložen jako soudce nově zřízeného okresního soudu. Poslední roky tehdejší hlavní školy absolvoval v Jindřichově Hradci. Poté začal studovat na gymnáziu v Jihlavě, odkud přestoupil na gymnázium v Písku, kde v roce 1863 maturoval. Vystudoval Filosofickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze. Již od mládí tíhl k historické topografii a ke kastelologii. Při práci v archivech shromáždil nepředstavitelné množství materiálu (jen genealogická a topografická kartotéka má přes 400 000 lístků), řada knih zůstala načrtnuta jen v rukopisných torzech. Četné příspěvky k historii českých měst završila téměř patnáctisetstránková monografie Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou, která vyšla k výročí prvního desetiletí trvání Československé republiky ve druhém vydání. Přestože mu byla vytýkána stylistická neobratnost a plochost podávané látky, shromáždil k danému tématu vždy obdivuhodné množství dat, pro která jsou jeho práce dodnes vyhledávané.