Martin Schulze Wessel

Martin Schulze Wessel

Martin Schulze Wessel (* 1962) je německým historikem soudobých dějin. Studoval na univerzitách v Mnichově, Moskvě a Berlíně. V současné době působí jako ředitel mnichovského badatelského centra pro dějiny Čech a Slovenska (Collegium Carolinum). Věnuje se především dějinám 19. a 20. století střední Evropy a carského i sovětského Ruska. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří monografie Russlands Blick auf Preussen. Die polnische Frage in der Diplomatie und der politischen Öffentlichkeit des Zarenreiches und des Sowjetstaates 1697–1947 (1995) a Revolution und religiöser Dissens. Der römisch-katholische und russisch-orthodoxe Klerus als Träger religiösen Wandels in den böhmischen Ländern und in Russland 1848–1922 (2011).