Walter Scheidel

Walter Scheidel

Walter Scheidel je rakouský historik vyučující starověk na Stanfordově univerzitě v Kalifornii. Věnuje se především sociálním a ekonomickým dějinám starověku, předmoderní historické demografii a usiluje o srovnávací a mezioborový přístup ke světovým dějinám. Založil první databázi rozpracovaných studií týkajících se dějin starověku, které jsou určeny ke společnému dopracování. Se svým kolegou Elijahem Meeksem vytvořil interaktivní webové stránky ORBIS: unikátní prostorový síťový model Římského impéria. Je autorem čtyř monografií a editorem mnoha dalších publikací.