Jennifer Ryanová

Jennifer Ryanová

Jennifer Ryanová získala zkušenosti na literárním poli coby redaktorka. Pracuje a žije v USA, ale pochází z Británie. Narodila se v hrabství Kent v malé vesnici „nedaleko fiktivního Chilbury“, jak sama píše. Její román je založen na vzpomínkách její babičky, které bylo na počátku druhé světové války dvacet let, prožila obtíže válečných let i solidární, přátelskou atmosféru ženského pěveckého sboru, který pokračoval v činnosti navzdory válečné nejistotě.