Marieke Lucas Rijneveld

© Merlijn Doomernik Marieke Lucas Rijneveld

Lucas Rijneveld (* 1991) pochází z ortodoxně protestantské farmářské rodiny, usazené v Severním Brabantsku. Kritika vysoce cenila už jeho básnické sbírky, skutečný poprask na literární scéně a obrovskou čtenářskou odezvu však vyvolal až jeho prozaický debut S večerem přichází tíseň z roku 2018. Vyšel v desítkách jazyků a anglický překlad byl v roce 2021 oceněn Mezinárodní Bookerovou cenou. Do češtiny jej stejně jako nový román Ty moje skvostné zvířátko z roku 2020 převedla Veronika ter Harmsel Havlíková. Rijneveld poutá pozornost neotřele metaforickým jazykem plným tělesnosti a neúprosnou přímočarostí, s níž ukazuje svět dětí a dospívajících, svět plný nejistot, touhy, zármutku a zranitelnosti.