Miloš Řezník

Miloš Řezník

Prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D. (1970), spolupředseda Česko-německé komise historiků. Zabývá se dějinami Polska a habsburské monarchie se zaměřením na dějiny kolektivních identit, historickou paměť a proměny elit.