Mike Resnick

Mike Resnick

Mike Resnick patřil mezi nejznámější americké autory science fiction současnosti. S psaním začal už koncem padesátých let, ovšem tehdy doslova chrlil různé texty psané jen pro peníze bez větších literárních ambicí. Poté se však spolu se svou manželkou začal věnovat podnikání a to s takovým úspěchem, že mu nově nabytá finanční nezávislost dovolila vrátit se počátkem osmdesátých let k milované fantastice. V jeho bohatém díle hrají důležitou roli zejména dva navzájem značně rozdílné cykly. Tím prvním je smělá a zábavná vize budoucnosti rozvrhnutá stovky a tisíce let do budoucnosti, v níž si lidstvo svými nevybíravými způsoby podmaňuje vesmír i s jeho rozmanitými mimozemskými druhy. Samostatný román Santiago (1986) je jeho patrně nejznámější a stále populární součástí. Uznání odborné kritiky a množství literárních cen mu zajistil cyklus kratších prací spojených do sbírky Kirinyaga (1998), v níž sleduje pokus o vytvoření planetární utopie žijící dle tradičních zvyků afrického kmene Kikujů.