Knud Rasmussen

Knud Rasmussen

Knud Rasmussen (1879–1933) byl po svém misionářském otci Dán, ale po babičce z matčiny strany Gróňan, hovořil plynně grónsky. Díky tomu, že znal kulturní zázemí inuitského národa, staly se mu celoživotní inspirací inuitské mýty a pověsti. Tomuto polárnímu badateli a spisovateli se podařilo převést většinu grónských mýtů a pověstí do dánštiny, z níž pak byly texty překládány do dalších jazyků. Výbor z jeho slavné trilogie Myter og Sagn fra Gronland I–III (Mýty a pověsti z Grónska,1921–1924) a posmrtně vydané trilogie Inuit fortaller / Gronlandernes sagn og myter I–III (Inuité vyprávějí / Grónské pověsti a mýty, 1981) vyšel v češtině se svéráznými ilustracemi českého umělce Martina Velíška pod názvem Grónské mýty a pověsti v roce 1998 a pro velký čtenářský úspěch se dočkal druhého vydání v roce 2007. Kompletního nového překladu Zdeňka Lyčky se teď dočkali i Rasmussenovi Noví lidé s původními ilustracemi Haralda Moltkeho.