Jiří Podolský

Jiří Podolský

Prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (* 1963) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde od té doby nepřetržitě působí na Ústavu teoretické fyziky. V letech 1990–91 studoval v USA na University of New Mexico, habilitoval se 2001 a v roce 2011 byl na MFF UK jmenován profesorem. Zabývá se relativistickou fyzikou, zejména studiem přesných prostoročasů v Einsteinově obecné teorii relativity a v kvadratické gravitaci, jež popisují gravitační vlny, černé díry nebo kosmologické modely. Na toto téma publikoval více než 100 prací v odborných mezinárodních časopisech a s prof. J. B. Griffithsem vydal v Cambridge University Press monografii Exact Space-Times in Einstein’s General Relativity (2009). Absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů a participoval na mnoha grantech z oboru relativistické fyziky. Od roku 2003 je členem International Society on General Relativity and Gravitation, spoluorganizoval její konference GR21 v New Yorku (2016) a GR22 ve Valencii (2019), v roce 2022 byl na 9 let zvolen do vedení ISGRG jako reprezentant střední a východní Evropy. Je též členem IAU a asociovaným členem LISA Consortium. Získal několik ocenění, mj. Cenu Bolzanovy nadace (1998), Cenu děkana MFF UK za nejlepší monografii (2009), Cenu za reprezentaci a propagaci MFF UK (2021) a Cenu Františka Nušla (2022) za celoživotní vědeckou, pedagogickou a popularizační činnost v astronomii a příbuzných vědách. Na MFF UK vede kurzy teoretické mechaniky a matematických metod fyziky, přednáší o Einsteinově relativitě, gravitačních vlnách i historii fyziky, řadu let je garantem fyzikálních studijních programů. Od roku 1992 na MFF UK organizuje každoroční cyklus Přednášky z moderní fyziky pro středoškoláky a veřejnost, přes 50 jeho vlastních přednášek lze shlédnout na YouTube (kanál LLionTV). Přeložil 19 populárně-naučných knih z teoretické fyziky a astronomie. Působil i jako odborný poradce seriálu Génius: Einstein z produkce National Geographic, který se v roce 2017 natáčel v Česku. S kolegy Cejnarem, Danišem a Valentou o tom vydali knihu Einstein opět v Praze – fyzika v seriálu Génius (2021). Je ženatý, s manželkou Kateřinou vychovali dcery Markétu a Terezu.