Francesco Petrarca

Francesco Petrarca

Francesco Petrarca (1304–1374) byl italský básník a prozaik. Svou milostnou lyrikou v toskánštině položil spolu s Dantem a Boccacciem základy italsky psané literatury. Z jeho latinských děl vyniká epos Africa, Bucolicum Carmen (Pastýřská píseň) a spisy historické a filozofické. Jeho korespondence s Karlem IV., Arnoštem z Pardubic a Janem ze Středy předjímá humanismus v Čechách. Do češtiny byla jeho díla překládána už na počátku 16. století (Řehoř Hrubý z Jelení, Konáč).

Knihy autora