Alexander Patschovsky

Alexander Patschovsky

Alexander Patschovsky (*1940) je německý historik, který se věnuje dějinám středověkého kacířství. V 60-80. letech 20. století byl pracovníkem Monumenta Germaniae Historica v Mnichově. Od roku 1988 působil až do svého emeritování na univerzitě v Kostnici. Ve svých pracích se věnuje i ryze bohemikálním tématům. Mezi jeho nejvýznamnější knihy patří Der Passauer Anonymus. Ein Sammelwerk über Ketzer, Juden, Antichrist aus der Mitte des 13. Jahrhunderts (1968), Die Anfänge einer ständigen Inquisition in Böhmen. Ein Prager Inquisitoren-Handbuch aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts (1975), Quellen zur böhmischen Inquisition im 14. Jahrhundert (1979).