Michel Pastoureau

Michel Pastoureau

Významný francouzský historik Michel Pastoureau se narodil v Paříži roku 1947. Studoval na Sorbonně a na École des chartes, kde roku 1972 obhájil diplomovou práci o středověkém heraldickém bestiáři. Poté, co působil jako správce sbírek v Kabinetu medailí Národní knihovny, byl roku 1982 zvolen vedoucím výzkumu na École pratique des hautes études (4. sekce), kde od této doby působí na katedře dějin středověké symboliky. Již dvacet let je rovněž externím vedoucím výzkumu na École des hautes études en sciences sociales, kde se zaměřuje na studium symbolických dějin evropských společností. V posledních letech přednášel na několika evropských univerzitách, zejména v Lausanne a Ženevě. Je rovněž korespondentem L’Institut de France (Académie des inscriptions et belles-lettres). První práce Michela Pastoureaua navazovaly na jeho disertaci a zabývaly se výzkumem erbů, pečetí a emblémů. Přispěly k rehabilitaci heraldiky, jež byla v univerzitním prostředí opomíjena, a pomohly z ní učinit plnohodnotnou disciplínu. V 80. letech se začal Michel Pastoureau věnovat ve výzkumu i výuce všem aspektům dějin barev. V této oblasti, kde bylo třeba teprve všechno zbudovat, a to i co se týče dějin malířství, se stal prvním odborníkem světového formátu. Vedle zmíněných různorodých oblastí zájmu a úvah Michel Pastoureau nikdy neopustil práci na dějinách zvířat, bestiářích a zoologii, zejména v období středověku. Dnes se jedná o jeho hlavní výzkumnou oblast.

ocenění :
V prosinci 2010 Michel Pastoureau získal cenu prix Médicisi essai za svou práci Les Couleurs de nos souvenirs (Barvy našich vzpomínek)

V roce 2011 nakladatelství Argo vydalo v jeho knihu Medvěd. Dějiny padlého krále v překladu Ireny Kozelské, která se setkala s velkým ohlasem odborné veřejnosti. A v roce 2013 vyšla kniha Modrá. Dějiny jedné barvy