Jana Osterkamp

Jana Osterkamp

Jana Osterkamp (*1977) je německá právnička a historička působící v mnichovském Collegiu Carolinu. Zároveň přednáší moderní evropské dějiny na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Specializuje se na historii habsburské monarchie a střední Evropy 19. a 20. století. Je autorkou monografie Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechoslowakei (1920–1939). Verfassungsidee – Demokratieverständnis – Nationalitätenproblem (2009) a editorkou celé řady kolektivních děl: Kirche und Sozialismus in Osteuropa (2006); Sozialistische Staatlichkeit (2012); Exploring Loyalty (2017).