Flannery O’Connorová

Flannery O’Connorová

Flannery O’Connorová (1925–1964) patří k nejuznávanějším americkým autorkám 20. století. Narodila se v georgijském městě Savannah, vystudovala společenské vědy na Georgie State College a poté absolvovala prestižní kurs tvůrčího psaní Iowa Writers’ Workshop. Knižně debutovala románem Moudrá krev (Wise Blood, 1952), na nějž o osm let později navázala druhým románem Násilníci po něm sahají (The Violent Bear It Away, 1960). Proslula však především jako vynikající povídkářka – její sbírky Dobrého člověka těžko najdeš (A Good Man Is Hard to Find, 1955, č. 2010) a Všechno, co se povznáší, se musí setkat (Everything That Rises Must Converge, 1965, č. 2013) se právem řadí ke klenotům moderní americké literatury.