Jana Nosková

Jana Nosková

Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (* 1975), etnoložka, působí na Etnologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Brně, externě přednáší na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Ve svých výzkumech využívá především metodu oral history a biografickou metodu, tematicky se zaměřuje na zkoumání každodennosti v období socialismu, kultury a dějin Němců v České republice (Československu) či problematiku identit a paměti.