Eduard Mühle

Eduard Mühle

Eduard Mühle (* 1957) je německý historik, který přednáší středověké dějiny střední a středovýchodní Evropy na univerzitě v Münsteru. V letech 1995–2005 byl ředitelem Herderova institutu v Marburku a v letech 2008–2013 ředitelem Německého historického ústavu ve Varšavě. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří monografie Die städtischen Handelszentren der nordwestlichen Rus. Anfänge und frühe Entwicklung altrussischer Städte (1991); Für Volk und Deutschen Osten. Der Historiker Hermann Aubin und die deutsche Ostforschung (2005); Breslau. Geschichte einer europäischen Metropole (2015).

Knihy autora