Eva Maršíková

Eva Maršíková

Eva Maršíková vystudovala na FF UK obor překladatelství – tlumočnictví (angličtina, francouzština) a profesionálnímu překladu se věnuje od roku 2008. Na svém kontě má téměř dvě desítky přeložených titulů a také dvě ocenění v překladatelské soutěži Jiřího Levého.