Václav Marek

Václav Marek

Václav Marek (* 1941) je docentem starověkých dějiny v Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze. Kromě antických dějin se pedagogicky i odborně věnuje také epigrafice a numismatice. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných i popularizačních knih (Encyklopedie starověkých dějin, 2008). Mimořádný počin představuje jeho kritická edice vybraných Ciceronových řečí (M. Tulli Ciceronis Scripta quae manserunt omnia. Fasc. 16: De lege agraria orationes III, Pro Rabirio perduellionis reo oratio, 1983). Překlady z latiny vydal např. ve sborníku Antické válečné umění, 1977.