Pavla Machalíková

Pavla Machalíková

PhDr. Pavla Machalíková, PhD., (1972) pracuje v Ústavu dějin umění AV ČR jako specialistka na umění 19. století.