Neil MacGregor

Neil MacGregor

Neil MacGregor (* 1946) je význačný britský kunsthistorik. Jeho vzdělání je však mnohem širší: studoval němčinu a francouzštinu na Oxfordské univerzitě, filozofii na École normale supérieure v Paříži a práva na Edinburské univerzitě. Posléze absolvoval studium dějin umění na Courtauldově institutu Londýnské univerzity. Několik let působil jako docent kunsthistorie na univerzitě v Readingu a na Courtauldově institutu. V letech 1987 až 2002 byl ředitelem britské Národní galerie a následně zastával do roku 2015 funkci ředitele Britského muzea. Je nositelem řady vyznamenání. Známým se stal zvláště spoluprací se stanicí BBC. Roku 2014 uspořádal v Britském muzeu mimořádně úspěšnou výstavu Německo: Vzpomínky jednoho národa, kterou poctila návštěvou i Angela Merkelová.