Claude Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss

Francouzský antropolog a filosof, významný představitel strukturalismu, člen Francouzské akademie a nositel Řádu čestné legie. Narodil se v zámožné židovské rodině, jeho dědeček byl rabínem. Vystudoval práva a filosofii na Sorboně a působil jako profesor na univerzitě v Sao Paulu. Do roku 1939 podnikl několik expedic do Mato Grosso a do okolí Amazonky. Krátce před válkou se vrátil do Francie a v letech 1939–1940 sloužil jako dobrovolník v armádě. Byl nasazen na východě Francie na Maginotově linii. Po kapitulaci odejel do New Yorku, kde přednášel na New school for social research. Tam se mimo jiné seznámil s významným strukturalistickým lingvistou Romanem Jakobsonem. Společně s Jacques Maritainem a Henri Focillonem založil a vedl svobodnou francouzskou univerzitu v New Yorku. Po válce byl kulturní poradce velvyslanectví v New Yorku, náměstkem ředitele antropologického muzea v Paříži a profesorem religionistiky na École pratique des hautes études. Po odchodu do důchodu v roce 1982 byl profesorem sociální antropologie na College de France. Od roku 1973 až do své smrti byl členem Francouzské akademie.