Pavel Kubaník

Pavel Kubaník

Pavel Kubaník vystudoval romistiku na FF UK, kde dále působí jako pedagog. Věnuje se zejména sociolingvistickým tématům ve vztahu k romštině. Působí jako redaktor odborného časopisu Romano džaniben a příležitostně překládá z romštiny.