Vladimír Körner

Vladimír Körner

Vladimír Körner (*1939, Prostějov) je uznávaný český prozaik, dramaturg a filmový a televizní scenárista. V autorových literárních dílech i v jeho scénářích se promítá základní životní pocit vyrůstající ze zážitků z dětství a 2. světové války. Jejich společným rysem je zápas jednotlivce s nejrůznějšími silami, které mu brání uskutečnit vlastní záměry. Osudy těchto osamocených jedinců jsou sledovány od středověku do poloviny 20. století. Jako filmový a televizní scenárista pracoval velmi často s režiséry Františkem Vláčilem, Karlem Kachyňou a Antonínem Moskalykem, zejména na zfilmování vlastních próz. Většina jeho novel i románů vznikla původně jako filmové povídky. Mezi nejznámější díla patří Údolí včel (1967), Adelheid (1967), Zánik samoty Berhof (1973), Anděl milosrdenství (1988) Krev zmizelého (2005).

Knihy autora