Veronika Kořínková

Veronika Kořínková

Veronika Kořínková (*1985) vystudovala ekonomii na Technické univerzitě v Liberci a Fakultu humanitních studií UK. Vedle svého zaměstnání v plastikářském průmyslu se v letech 2016 a 2017 věnovala překladatelským recenzím pro některá z předních českých nakladatelství. V současné době také působí jako dokumentaristka Paměti národa, kde pod záštitou neziskové organizace Post Bellum mapuje příběhy pamětníků 20. století.