Michal Kopeček

Michal Kopeček

Michal Kopeček (* 1974) působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a je ředitelem Imre Kertész Kolleg při Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně. Věnuje se dějinám politického a sociálního myšlení v komparativní perspektivě střední a východní Evropy. Je autorem knihy Hledání ztraceného smyslu revoluce: Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě, 1953–1960 (2009) a spoluautorem dvoudílné kolektivní monografie A History of Modern Political Thought in East Central Europe (2016, 2018).