Klára Kolinská

Klára Kolinská

Klára Kolinská (* 1967) je absolventkou anglistiky a bohemistiky na filozofické fakultě Karlovy Univerzity a oboru komparativní literatura na University of Western Ontario v Kanadě. V současné době působí na katedře anglistiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a externě vede kurzy kanadské literatury na Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK. Odborně se zabývá především kanadskou literaturou a divadlem a zejména literární a dramatickou kulturou původních obyvatel Severní Ameriky.