Jiří Kasl

Jiří Kasl

Jiří Kasl je překladatel literatury faktu, dramat a prózy z angličtiny a španělštiny. Přispívá do několika periodik (Dějiny a současnost, Host, Lidové noviny, Židovská ročenka, Raíces: revista judía de cultura). Pro Argo přeložil z angličtiny knihy Malcolma Barbera, Christophera Browninga, Richarda Breitmana a Michaela D. Gordona.