Vladimír Karas

Vladimír Karas

Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (* 1960) vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Zabývá se relativistickou astrofyzikou, aktivními galaxiemi a superhmotnými černými děrami v jejich jádrech. Působí na Astronomickém ústavu AV ČR, v letech 2012–2022 byl jeho ředitelem.