Miriam Jelínková

Miriam Jelínková

Miriam Jelínková /Jelinek/ (*1940 v Londýně) absolvovala japanistiku a anglistiku na FF UK. Poté pracovala v Orientálním ústavu ČSAV jako redakční asistentka pro „Nový Orient“ a „New Orient Bimonthly“, kde vycházely její české a/nebo anglické překlady japonských povídek. Do antologie „Pět japonských novel“, Odeon 1969, přispěla překladem novely „V kalném proudu“ japonské spisovatelky Higuči Ičijó. Po emigraci do Británie vyučovala japonštinu, japonskou literaturu a překlad na univerzitě v Sheffieldu a jako hostující v Oxfordu, Nagoji a na FF UK a publikovala v časopisech překlady japonských povídek do angličtiny. V roce 2008 vydalo nakladatelství DharmaGaia „Zápolení, Výbor z díla Higuči Ičijó“, v roce 2013 Karolinum anglický překlad cestopisu Josefa Kořenského „In Japan (1893-94)“, v říjnu 2022 Argo překlad románu Kjóko Nakadžimové „Malý dům“.