Václava Jandečková

Václava Jandečková

Spisovatelka, členka Českého centra Mezinárodního PEN klubu, badatelka, nositelka ceny v oboru literatury faktu, publicistka a překladatelka. Po studiu mezinárodních vztahů se rozhodla věnovat historickému výzkumu s cílem odhalovat a mapovat nezákonné praktiky komunistického režimu po únoru 1948. Publikuje v odborných časopisech u nás i v zahraničí. Čtenáři ji znají především jako autorku objevné knihy KÁMEN. Svědectví hlavního aktéra akce „Falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku (2013). Na ni navázala publikací o třetím odboji TŘI MUŽI PROTI TOTALITĚ. Odbojář Ota Tulačka, pilot RAF Josef Hýbler a americký diplomat Walter Birge v boji s StB (2014). Její kniha KAUZA JAN MASARYK (NOVÝ POHLED). Doznání k vraždě a tajný přešetřovací proces StB z let 1950–1951 byla v roce 2016 oceněna Mezinárodní zvláštní cenou Egona Erwina Kische. V roce 2018 se stala spoluzakladatelkou Společnosti pro výzkum zločinů komunismu a vydala obsáhlou monografii FALEŠNÉ HRANICE. Akce „Kámen“. Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948–1951 (Argo). Její knihy se staly předlohou k divadelnímu představení Operation KAMEN, inscenovanému souborem Staatsschauspiel Dresden před německým i českým publikem, a sama autorka jejich poznatky zapracovala do česko-německé putovní výstavy s názvem Falešné hranice. V roce 2021 se vrátila k tématu nevyjasněné smrti poválečného ministra zahraničí, a to objevnou knihou SVĚDECTVÍ O SMRTI JANA MASARYKA. Nová odhalení odkrývají pochybná „fakta“ a odsouvají staré „pravdy“ (Academia) i souborným dílem SECRET STATE POLICE OPERATIONS IN COLD WAR CZECHOSLOVAKIA. Operation KÁMEN and the Jan Masaryk Case (LIT Verlag, Curych). Mezitím spolupracovala na německém překladu 1. a 2. dílu třídílné knižní série o falešných hranicích FINGIERTE GRENZE – AKTION „KÁMEN“ Opfer und Täter geheimer Grenzoperationen der tschechoslowakischen Staatssicherheit 1948–1951 (LIT Verlag). Kromě literární, badatelské, přednáškové a překladatelské činnosti se jí podařilo zpracovat scénáře pro německé výpravné představení FINGIERTE GRENZEN. Auf den Spuren der Aktion „Kámen“ (OVIGO Theater 2022) a pro historický komiks ve spolupráci s kreslířem Michalem Kociánem pod názvem AKCE KÁMEN (k vydání chystá Argo v listopadu 2022). Tento příběh o policistovi Stanislavu Liškovi poprvé uveřejněný v roce 2013 v knize KÁMEN, jejíž 2. upravené a doplněné vydání právě připravilo Nakladatelství Českého lesa, se stal námětem pro chystaný muzikál KALTE FREIHEIT – SPION ZWISCHEN DEN GRENZEN, který zhudební skladatel Ondřej Soukup (Luisenburg Festspiele 2023). Za angažovanost ve zpracovávání železné opony a zprostředkování historie byla Václavě Jandečkové udělena prestižní evropská cena Brückenbauer / Stavitel mostů 2022.