Libor Jan

Libor Jan

Český historik, zabývající se vrcholně středověkými dějinami českých zemí, dějinami církve a rytířských duchovních řádů. Člen Historického ústavu na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po studiu na gymnáziu v Brně absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po studiu pracoval jako redaktor a zástupce šéfredaktora deníku Lidová demokracie, poté krátce v ČTK, České televizi Brno a od roku 1995 jako odborný asistent (a později docent) na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dne 30. dubna 2010 byl jmenován profesorem. Je členem několika redakčních rad.