Victor Hugo

Victor Hugo

Francouzský básník, prozaik, dramatik, esejista a politik. Považován za vrcholného představitele romantismu. Dnes známý hlavně díky svému dílu Bídníci. Victor Hugo je autorem klasicistních básní a romantických dramat a románů, v nichž mísil postupy černého románu se zásadami kritického realismu. Ve své tvorbě spojoval snové, filosofické, politické a lyrické oblasti, mísil tragično a komično, krásu a ošklivost, vznešenost a grotesknost a z pozice humanisty se nadčasově dotkl řady sociálních problému světa.