Ted Hughes

Ted Hughes

Ted Hughes (1930–1998) je obecně považován za jednoho z největších anglicky píšících básníků dvacátého století. Po dvouleté službě v Královském letectvu začal na University of Cambridge studovat anglistiku, po dvou letech však přestoupil na antropologii a archeologii – a formální vzdělání z těchto oborů lze v jeho poezii cítit velice zřetelně. Po řadě příležitostných zaměstnání se začal naplno věnovat literatuře (vedle poezie psal i dramata a překládal); za své dílo získal řadu prestižních ocenění, včetně britského „Řádu za zásluhy a titulu „Básníka laureáta“.