Jan Horník

Jan Horník

Jan Horník se narodil v roce 1975 v Praze. V letech 1997 až 1999 působil v Lidových novinách jako redaktor a komentátor, od poloviny 90. let v redakci Babylonu. V letech 2005 až 2013 spolupracoval s Post Bellum na projektu Příběhy 20. století, v letech 2003 až 2013 výkonným redaktorem filosofické revue Distance. Od roku 2012 pracuje v ÚSTR, kde natáčel pamětníky III. odboje, v současnosti se zabývá perzekucemi československých občanů v SSSR a myšlením Alexandra Dugina. Publikoval analýzu světonázoru Adolfa Hitlera, HORNIK, Jan, Proč holocaust – Hitlerova vědecká mesianistická vražda, Praha, Rybka Publishers 2009.

Knihy autora