Jiří Holub

Jiří Holub

Jiří Holub (*1976) je překladatelem ze španělštiny a okcitánštiny a také spoluautorem básnických antologií.