John Clellon Holmes

John Clellon Holmes

John Clellon Holmes (1926–1988) patří k neprávem opomíjeným autorům a jeho dílu začíná být věnována zasloužená pozornost až v poslední době. Známý je především svým románem Jeď! (Go) z roku 1952, považovaným za první beatnický román vůbec. Holmes, který byl velice blízkým přítelem Jacka Kerouaca, ale i dalších autorů beat generation, stál vždy trochu v pozadí, což mu ovšem umožnilo nezaujatější pohled na veškeré turbulentní dění kolem mladých beatnických básníků a prozaiků. Holmes, který vedle dalších románů a básní napsal i vynikající jazzový román Ságo (The Horn), se beat generation věnoval celý život; ostatně již v roce 1952 publikoval v magazínu The New York Times zřejmě první podrobnou studii o tomto hnutí – a po zbytek života o něm psal a přednášel.

Knihy autora