Petr Holčák

Petr Holčák

Petr Holčák se narodil v roce 1962 v Ostravě. V letech 1980–1986 vystudoval obor čeština–dějepis na FF UK v Praze. Mezi lety 1993 a 2016 pracoval jako redaktor v ekonomické a zahraniční redakci ČTK, poté jako překladatel na volné noze. Žije v Králově Dvoře. Překládání knih se soustavně věnuje od roku 2005. Zaměřuje se na překlady populárně-vědní literatury a literatury faktu z řady oborů.