Pavel Himl

Pavel Himl

Pavel Himl (* 1971) je historik, přednáší dějiny raného novověku na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Ve svém bádání se věnuje především sociokulturním dějinám 16. až počátku 19. století v prostředí habsburské monarchie. Je autorem knih Die „armben Leüte“ und die Macht. Die Untertanen der südböhmischen Herrschaft Český Krumlov/ Krumau im Spannungsfeld zwischen Gemeinde, Obrigkeit und Kirche (1680–1781) (2003) a Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století (2007); spolu s Janem Seidlem a Franzem Schindlerem je editorem knihy Miluji tvory svého pohlaví. Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí (2013).