Martin Hilský

Martin Hilský

Martin Hilský (*1943) je přední český anglista a překladatel, emeritní profesor anglické literatury na FF UK a FF JČU. Je držitelem řady ocenění – mj. Ceny Toma Stopparda, Ceny Josefa Jungmanna, Státní ceny za překladatelské dílo, medaile Za zásluhy o stát, ceny Magnesia Litera za knihu roku či Řádu britského impéria. Přeložil kompletní dílo Williama Shakespeara, o alžbětinském dramatikovi a jeho době rovněž napsal dvě obsáhlé a oceňované monografie Shakespeare a jeviště svět (2010) a Shakespearova Anglie. Portrét doby (2020); vedle Shakespeara se ovšem celoživotně věnuje mnoha dalším autorům a tématům, jak výmluvně dokládají jeho nesčetné studie, předmluvy, doslovy a články či knihy Angloamerická „nová“ kritika (1976), Současný britský román (1992), Modernisté (1995, 2017) či Rozbité zrcadlo (2009).