Seamus Heaney

Seamus Heaney

Seamus Heaney (1939–2013) patří k nejvýznamnějším moderním anglofonním básníkům. Ve své první sbírce Přírodozpytcova smrt (Death of a Naturalist, 1966) líčí především vlastní dětství na farmě v severoirském hrabství Derry. Ve sbírkách ze 70. a 80. let se mimo jiné vyrovnává s probíhajícím sektářským násilím mezi severoirskými katolíky a protestanty. Tematický záběr Heaneyho poezie se postupně rozevíral, až obsáhl téměř celou západní básnickou tradici od Vergilia po současnost. Přitom si jeho poezie uchovala svébytně intimní ráz a obrazy z evropské kultury či irských dějin se v ní střídají s osobními vzpomínkami. Vedle dvanácti básnických sbírek jsou podstatnou součástí Heaneyho díla také překlady a eseje. Roku 1995 Heaney získal Nobelovu cenu za literaturu.

Knihy autora